Kullanıcı Sözleşmesi

Son Güncelleme: 15/02/2023
Karavanpazarı.com’a hoş geldiniz.
Websitemizi ziyaret ettiğinizde veya üye olduğunuzda, karavanpazarı ürünlerini veya hizmetlerini kullandığınızda, internet sayfası özellikleri ve diğer ürünler ve hizmetler (tüm hepsi “Karavan Pazarı Hizmetleri”) sunmaktadır.
Hizmetlerimizi kullandığınızda, tüm koşulları kabul etmiş olursunuz. Lütfen Karavanpazarı.com Hizmetleri’ni kullanmadan önce İşbu kullanıcı sözleşmesini (“Kullanıcı Sözleşmesi”) dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Ayrıca hizmetlerimizi kullanımınız, kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız, paylaştığımız ve sakladığımız konularını içeren da tabidir. Hizmetlerimizi kullanımımız esnasında kişisel bilgilerinizin nasıl toplandığını ve işlendiğini anlayabilmek için Gizlilik İlkesi – karavanpazari (xn--karavanpazar-d5b.com) adresinde yer alan “gizlilik politikamız”ı inceleyiniz.

1. Giriş
1.1. Taraflar
İşbu sözleşme, Karavanpazarı.com internet sitesinin sahibi Akçeşme Mh.2630 Sk.No :15 Gümüşler-Merkezefendi /DENİZLİ adresinde mukim, Denizli Ticaret Sicili’ne kayıtlı Karavan Pazarı ile Karavanpazarı.com internet sitesine (“İnternet Sitesi”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan internet sitesi kullanıcısı (“Üye”) arasında akdedilmiştir. Karavan Pazarı ve Üye işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.
1.2. Üyeler ve Ziyaretçiler
İşbu sözleşme Üyeler, Mağaza Sahipleri ve Ziyaretçiler için geçerlidir. İnternet Sitesine bu sözleşme şartlarını kabul ederek kaydolduğunuz ve katıldığınız zaman Üye olursunuz. Eğer Hizmetlerimize kaydolmamayı tercih ederseniz, “Ziyaretçi” olarak sadece belirli özelliklere erişebilirsiniz. Sözleşme metninde geçen “kullanıcı” kelimesi, “üye”yi, ‘’Mağaza Sahipleri’’ni ve “ziyaretçi”leri de içerir.
1.3. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Üyenin, İnternet Sitesinden faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Kullanıcı Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, İnternet Sitesinde yer alan ve yer alacak olan Karavan Pazarı Hizmetleri’ne yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.
Kullanıcılar ile üçüncü kişiler arasındaki ilişki işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir. Karavan Pazarı, Kullanıcılar ile üçüncü kişiler arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde yer alan reklamlar (banner, link, post vb.) aracılığıyla gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak söz konusu işlemin tarafı olan kişilere karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

2. Kullanıcının Yükümlülükleri
2.1. Hizmet İçin Uygunluk
Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetme ehliyetine sahip olduğunu ve işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını kabul ve beyan eder. Üyelik statüsünün kazanılması için, Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurulması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kullanıcı Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
Üye verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Karavan Pazarı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üçüncü kişilerin adına hesap oluşturmak da dahil olmak üzere, hatalı bilgilerle hesap oluşturmak işbu sözleşmenin ihlal edilmesi anlamına gelir.
2.2. Üyelik Hesabı
Üyeler, hesapların sahipleridir. Üye, güçlü bir şifre kullanmayı ve hesabının herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye’nin Profilim Sayfası’na erişmek ve İnternet Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır.
Üye, İnternet Sitesine Üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Karavan Pazarı’na karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve Karavan Pazarı’nın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını, Üye’nin hesabını kapanmadığı sürece, hesabında yapılan her şeyden Üye sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin Karavan Pazarı’dan talepte bulunması halinde Karavan Pazarı, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Karavan Pazarı’ya ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.
2.3. Hizmetlerden Yararlanma
Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerine, İnternet Sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı’nın İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
Üye, Türk hukukuna ve uluslararası taşımacılık sözleşmelerine aykırı ürünlerin ve/veya alınması ve/veya satılması ve/veya taşınması/aktarılması yasaklı ürünleri işbu Sözleşmeye konu etmeyeceğini, bu hükmün ihlali halinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğu olduğunu ve bu nedenle Karavan Pazarı’nın doğacak tüm zararını ilk talep anında ve derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Paketlerinin alınması, gönderilmesi esnasında doğacak her türlü vergi, gümrük vergisi, servis bedeli, taşıma bedeli ve benzeri ücretlerin ödenmesinden Üyeler sorumludur.
Üye, Karavan Pazarı tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.
Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
• İnternet Sitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;
• İnternet Sitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
• Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Kullanıcı Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
• Karavan Pazarı’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın İnternet Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;
• Karavan Pazarı Hizmetler’in, İnternet Sitesi’nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi;
Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemleri İnternet Sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Profil Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin İnternet Sitesi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.
Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle:
• İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde Karavan Pazarı’nın zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,
• İhlal nedeniyle Karavan Pazarı’nın adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, Karavan Pazarı’nın bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,
• İhlali nedeniyle Karavan Pazarı’nın doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte Karavan Pazarı’na ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Karavanpazarı.com’un Yetkileri
3.1. Fesih
Karavan Pazarı, her zaman tek taraflı olarak üyenin üyeliğine son verme hakkına, üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurma hakkına ve İnternet Sitesi’nin herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Üye, Karavan Pazarı’nın bu hakkını kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul eder.
Karavan Pazarı, Üye’nin işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir. Bu hüküm nedeniyle Üyeliği Karavan Pazarı tarafından iptal edilen kimsenin Karavan Pazarı’nın Deposunda bulunan ürünleri iade veya imha edilir. İade bedeli, Üye tarafından karşılanır.
Taraflar’dan herhangi biri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. Üyeliğini iptal eden kullanıcılar paketlerini üyeliğin son gününe kadar gönderi yapma hakkına sahiptir.
İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Karavan Pazarı tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.
3.2. Karavan Pazarı Hizmetleri ve Ücretlendirme
Üye, Türkiye sınırları içerisinde satın aldığı ve alınması, satılması ve/veya taşınması/aktarılması ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olmayan herhangi bir ürünü kendisine verilen posta adresine gönderebilir.
Yasaklı ürünleri kontrolünü yapabilmek, ürünlerin daha az maliyetle paketlenmesini sağlayabilmek ve belirli ürünlerin kalite kontrolü için paketleri açma hakkını kullanmaktadır. Kalite kontrolü, göz kararı ile yapılmakta olup Karavan Pazarı bu konuda hiçbir garanti vermemektedir.
Herhangi bir ürünün ayıplı olup olmadığının kontrolünü Karavan Pazarı üstlenmemektedir. Üye’nin talebi halinde Karavan Pazarı, ürünü satıcıya iade edebilir. Bu durumda Karavan Pazarı, iade için hizmet bedeli ve iade kargo ücretini Üye’den talep edebilecektir. Hizmet bedeli ve kargo ücreti ödenmeksizin söz konusu iade gerçekleştirilmez.
Karavan Pazarı hiçbir şekilde verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da İnternet Sitesinin içeriğinin kullanılmasıyla ya da İnternet Sitesine bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir.
3.3. Değişiklik
Karavan Pazarı, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve İnternet Sitesinde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, listeyi ve/veya tarifeyi, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesin’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Kullanıcı Sözleşmesi, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.
3.4. Fikri Mülkiyet Hakları
Karavan Pazarı, hizmetlerdeki tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutmaktadır. Karavan Pazarı markası ve logosu, İnternet Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Karavan Pazarı tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Karavan Pazarı’nın mülkiyetindedir. Üye, Karavan Pazarı’nın mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Karavan Pazarı’nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, İnternet Sitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Karavan Pazarı’nın izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Karavan Pazarı’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Karavan Pazarı’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

4. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması
Karavan Pazarı, Üye’nin İnternet Sitesi’nde sunulan Karavan Pazarı Hizmetleri’den yararlanabilmek için İnternet Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Karavan Pazarı, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik ilkesi’ni her zaman inceleyebilir ve konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için ve iletişim sayfasından e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarını kullanabilir.
Üye tarafından İnternet Sitesi’nde Üyelik oluşturmak veya İnternet Sitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, İnternet Sitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Karavan Pazarı ya da iş ortakları tarafından Gizlilik İlkesine uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel verilerden taşımacılık hizmetinin gerçekleştirilmesi için gerekli olanlar (ad, soyadı, telefon numarası, kimlik bilgileri ve posta adresi vb) Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükler yerine getirilerek gerekli hallerde kargo, taşıma ve lojistik firmaları ile paylaşılacaktır.

5. Mücbir Sebep
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Karavan Pazarı’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Karavan Pazarı’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Karavan Pazarı ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

6. Muhtelif Hükümler
Üye, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Karavan Pazarı’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Karavan Pazarı’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar , bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Denizli Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
Karavan Pazarı, Üye ile Üye’nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracak olup Karavan Pazarı’nın Üye’nin sistemde kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim geçerlidir. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
Üyenin üyelik esnasında Karavan Pazarı’na bildirdiği posta adresi, bu sözleşmenin uygulanmasında Üye’nin bilinen adresi kabul edilir. Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri Karavan Pazarı’na 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin/gönderilerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanıcı Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Üye, Karavan Pazarı’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.